Table below shows that Barangay Cacawan has the leading population growth rate from the result of first and second round implementation of CBMS while four barangays has declined its population growth rate. Two barangays shows a decreased of number of household between the two censal years of CBMS.

 

Household Population and Growth Rate by Barangay, Year 2008 and 2014

Barangay

Population

Population Growth Rate (%)

Households

Increase/ Decrease

CBMS 2008

CBMS 2014

CBMS 2008

CBMS 2014

A. Urban

           

1. Wawa

4,307

4,558

0.95

1,032

1,137

105

2. Zone I

2,700

2,893

1.16

628

689

61

3. Zone II

2,303

2,415

0.79

565

626

61

4. Zone III

2,193

2,153

-0.31

480

477

-3

5. Zone IV

900

873

-0.51

208

212

4

6. Cacawan**

3,296

4,372

4.82

688

1,025

337

7. Marfrancisco**

4,794

6,197

4.37

1,070

1,359

289

8. Sta. Rita**

2,556

2,952

2.43

583

674

91

B. Rural

         

0

    1. Anoling

1,890

1,874

-0.14

443

460

17

2. Bacungan

1,287

1,498

2.56

289

339

50

3. Bangbang

956

1,089

2.19

213

235

22

4. Banilad

1,651

1,954

2.85

402

457

55

5. Buli

1,210

1,653

5.34

263

331

68

6. Calingag

1,762

2,112

3.07

395

463

68

7. Del Razon

1,195

1,583

4.8

288

375

87

8. Guinhawa

1,759

2,129

3.23

393

533

140

9. Inclanay

1,223

1,417

2.48

295

347

52

10. Lumangbayan

2,401

2,614

1.43

575

695

120

11. Malaya

761

730

-0.69

160

164

4

12. Maliangcog

1,301

1,536

2.81

279

339

60

13. Maningcol

1,622

1,736

1.14

374

436

62

14. Marayos

1,452

1,646

2.11

325

400

75

15. Nabuslot

2,386

2,661

1.83

537

602

65

16. Pagalagala

1,178

1,269

1.25

270

304

34

17. Palayan

1,645

1,873

2.19

378

422

44

18. PambisanMalaki

1,577

1,701

1.27

406

428

22

19. PambisanMunti

898

1,175

4.58

190

254

64

20. Panggulayan

2,425

2,589

1.1

540

584

44

21. Papandayan

5,709

5,964

0.73

1,223

1,339

116

22. Pili

2,972

3,643

3.45

658

800

142

23. Quinabigan

1,955

2,142

1.53

463

502

39

24. Ranzo

773

869

1.97

180

225

45

25. Rosario

1,557

1,589

0.34

354

355

1

26. Sabang

3,157

3,157

0

718

686

-32

27. Sta. Isabel

2,213

2,593

2.68

483

570

87

28. Sta. Maria

1,257

1,538

3.42

274

321

47

29. Sto. Niño

1,085

1,299

3.05

228

276

48

TOTAL

74,306

84,046

2.07

16,850

19,441

2,591

Source: 2008 CBMS 1st Round Survey

2014 CBMS 2nd Round Survey, Unofficial Data

             ** Newly Considered Urban Barangay